Follow us on
Check Availability
Check-in date   
 
Check-Out date   
 
Rooms   
Diving Center


POTÁPĚČSKÉ CENTRUM „DIVING ABU DABBAB“

Potápěčské centrum se nacházínapravéstranězátoky. Společnost “diving.DE” by mělabýtznámátéměřvšemturistům v jižníčástiEgypta.Evropskyřízenépotápěčské centrum pracujenajihuRudéhomořejižvícejak 17 let.

 

DOKONALE UMÍSTĚNÉ POTÁPĚČSKÉ CENTRUM

V hotelovémkomplexu El Malikia Abu Dabbab, najehookraji, najdetepotápěčské centrum v samostatnébudově, kterou je velmisnadnénajít. Jak z hotelovéhorezortu, takiodhotelovýchbazénů, mátekrásnývýhlednanašepotápěčské centrum a opravduho nemůžeteminoutnavašícestěnapláž. Běhemdovolenébymělivšichnirelaxovat, a pokudnechcete, nemusítetakaniopustithotelovýrezort.

 

JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ZÁTOK RUDÉHO MOŘE

Nepopsatelněkrásnýdomácíútes, kekterému se dostanetepřesvelkoupísčitoupláž v zátoce, je jenom 150 metrůdalekoodnašehopotápěčskéhocentra. Oblíbenýkorálovýútes Abu Dabbab se nacházínapravéstraněpovstupu do dobřechráněnézátoky. Pro pohodlnějšípřístupnaplážz místa, kdesipřipravujetesvojipotápěčskouvýstroj, můžetevyužítdřevěnoulávku. Stejnějakojinde v ostatníchčástechjižníhoRudéhomoředosahujekorálovýútesaž k pobřeží.Samotnázátoka je zarostlámořskoutrávou, která je základnípotravou pro obrovskéželvy, kterémůžetepotkatkaždodenněběhemšnorchlováníanebopotápění.Kdejinde se můžetepotápětpřímopřed“dveřmi” jedné z nejkrásnějšíchzátok, kteréRudémořenabízí?

SSI SCUBA DIVING KURZY

Jaksamiuvidíte, naučit se potápět je mnohemjednodušší a zábavnější, nežjstesimysleli. Buďtenadšeni z novýchvýzev, zažijtedobrodružství, prozkoumejte “nekonečnoumodř” a seznamte se s novýmipřáteli.Nabízímevám SSI (Scuba Schools International) potápěčskékurzyvysokékvality.Potápění je úžasný sport a vašenovápotápěčskálicencebudeuznánacelosvětově.

Diving.DE týminstruktorůbudenadšennaučitvás se potápět.Instruktořiváspřipravínajednu z nejkrásnějšíchaktivitbezpečně a pohodově s velkoudávkouzábavy. Potápěčské centrum nabízíkurzyodzkušebníchponorůaž k instruktorovi. Víceinformací o kurzech a cenáchmůžetenajítzde: http://www.diving.de/en/tauchen-aegypten-tauchbasis-hurghada-tauchschule-rotes-meer-tauchkurs.html

 

VELKÝ VÝBĚR ÚŽASNÝCH POTÁPĚČSKÝCH MÍST

Kroměkaždodenníchponorů v zátoce, kteréjsouvámvždy k dispozici, potápěčské centrum takénabízíkaždý den dvapůldennívýletydo bezprostředníhookolí .Zároveňnašihostémajímožnostpotápět se mimozátoku Abu Dabbab s využitímzodiacu/člunu.Samozřejmostí je nabídkacelodenníchvýletů – dvakráttýdně do ShaabMarsaAlam, jednoutýdněna Elphinstone činavrak Abu Ghusun.  Doprava do jednoho z nejkrásnějšíchmístRudéhomořenezaberetolikčasu.

 

 

Pokudmátejakékolivdotazytýkající se potápění, velmirádivám je zodpovíme.Takémůžetekontaktovatnáštýmpřímona e-mailovéadrese:  abudabab@diving.de.
Dalšíinformacenajdetenanašiwebovéstráncewww.diving.de v sekcihttp://www.diving.de/en/diving-centre-marsa-alam-abu-dabab.html.