Follow us on
Check Availability
Check-in date   
 
Check-Out date   
 
Rooms   
Ekologická politika


Definovali jsme environmentální politiku Malikia Resort Abu Dabbab takto:


"Naše politika životního prostředí je založena na filozofii, že je lídrem v oblasti ochrany životního prostředí a je zodpovědná za prospěch, důvěru a bezpečnost našich hostů, našich zaměstnanců, sousední komunity
a ochranu přírody a životního prostředí.“
Hotelový management orientovaný na ekologii  zajistí vysokou kvalitu, která pomůže k dosažení spokojenosti hostů s ohledem na pohodlí, bezpečnost, zdraví, hygienu a neporušenost prostředí.
Cílem je zavést a udržovat systém environmentálního managementu, který splňuje mezinárodní standardy. Cíle a jejich řízení sou stanoveny podle zjištěných dopadů na životní prostředí.


Jsme odhodláni a připraveni:

  • Trénovat a školit naše zaměstnance v oblasti životního prostředí.
  • Spolupracovat s příslušnými partnery a zainteresovanými stranami.
  • Dodržovat místní egyptské právní předpisy pro ochranu životního prostředí.
  • Neustále zlepšovat naše životní prostředí a zabraňovat znečištění.

Tato politika bude oznámena všem zaměstnancům prostřednictvím osvětových seminářů
a vzdělávacích akcí.
Informace jsou k dispozici veřejnosti na našich webových stránkách.